Algemene Muzikale Vorming Muziek in de Klas (AMV-MIK)

Beschrijving vervolgcursus AMV MIK 2023-2024:
 

Als vervolg op de AMV-I cursus van het vorige schooljaar geef ik  een cursus met een programma dat vorig jaar succesvol is gestart:

 

In 4 periodes van 6 weken bespelen de cursisten 4 verschillende instrumenten.
In de groep worden de vier instrumenten verdeeld, zodat we als orkest kunnen gaan
samenspelen.
De instrumenten die we gaan bespelen zijn accordeon, gitaar, dwarsfluit en viool.
Aan het eind van het cursusjaar heeft elke cursist dus 4 instrumenten leren bespelen.
De instrumenten zijn aanwezig op locatie, maar mogen na ondertekening van een huurovereenkomst worden meegenomen naar huis om te oefenen.
Daarnaast blijven we spelen uit Blokfluitfeest 1, als dat klaar is gaan we verder in
Blokfluitfeest 2.
Een vast element in de les bestaat uit werkbladen en muzikale spelletjes.
Daarnaast gaan we natuurlijk verder met de boomwhackers.

 
Start cursus: dinsdag 5 september 17.00 uur (eindtijd afhankelijk van aantal aanmeldingen).
Aantal lessen: 35
Prijs inclusief instrumenthuur: € 265,-
Docent: Leonard Krijgsman

Locatie: ’t Venster Broedplaats lokaal 7, Generaal Foulkesweg 42a, 6703 BT Wageningen