Het schoolbrede Musicalproject!

Het schoolbrede Musicalproject!

Doelgroep

groep 1 – 8 basisschool

Inhoud

In dit project gaan alle leerlingen gedurende een periode van 6 tot 8 weken werken aan een gezamenlijke musical. Als afsluiting spelen zij deze musical in de Junushoff.
In deze musical wordt op diverse manieren een beroep gedaan op de creativiteit van de leerlingen. De hoofdrollen met gesproken tekst worden gespeeld door groep 7/8.
De rollen van de overige groepen zijn vooral klassikaal en meer gericht op zang, dans en bewegingstheater. De musicals kunnen ook bewerkt worden voor alleen de onderbouw; liefst wel in combinatie met (een deel van) groep 7 of 8 voor de hoofdrollen.

Leerdoel

De leerlingen maken door middel van muziek, dans en toneelspel, kennis met een vorm van muziektheater. De leerlingen leven zich in in hun rol, worden uitgedaagd om er een “eigen draai” aan te geven en hun spel te combineren met muziek en dans.
De leerlingen voeren dit uit in een musical die zij spelen voor publiek.

Ondersteuning door twee vakdocenten

De groepsleerkrachten krijgen ondersteuning van Alice Leenhouts (muziekdocent) en Francisca Bouwmeester (dramadocent). Beide, goed opgeleide, docenten (Conservatorium en Pabo en Toneelschool) hebben meer dan 30 jaar ervaring. Zij zullen beiden drie dagen lessen verzorgen op school.

Taak van de groepsleerkracht

De groepsleerkracht is aanwezig bij de lessen van de vakdocenten. De leerkracht oefent de liedjes en de teksten met de leerlingen.

Decors en (belangrijkste) kostuums

Deze worden kosteloos ter beschikking gesteld.

De voorstelling begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Opbouw uren per musicalproject

(uren zijn voor 2 docenten samen, totaal: 76 uur)

  • Voorbereidingen: maatwerk script + materialen:  16 uur
  • Communicatie schoolteam en theatertechnici:  12 uur
  • 3 Lesdagen op school:  36 uur
  • Generale repetitie en uitvoering met bijkomende werkzaamheden:  12 uur

Musicals waaruit gekozen kan worden


Docenten:  Alice Leenhouts en Francisca Bouwmeester
Discipline:  Muziek, theater
Locatie:  Op school en in de Junushoff
Tijd/duur:  Zie schema
Materiaal:  Uitgebreid script en beschrijving van de procedure per musical